Går det att bo i en container? Ja, det är det enligt Sundbybergs kommun som nu satsar på att bygga om containrar till inget mindre än studentbostäder för att få bukt med den rådande bristen på denna typen av bostäder.

Hus mellan händerAtt flytta hemifrån för att studera är en verklighet för många och det går enkelt att hitta flytthjälp i Stockholm med flyttfirma7tr.se men om man planerat att flytta in i de nya bostäderna som just nu byggs i Sundbyberg så kanske man inte är i behov av en flyttfirma – bostäderna är så små att det inte får plats så många möbler i alla fall. De 65 stycken bostäderna som byggs är nämligen endast 26 kvadratmeter stora och är ombyggda containrar. Att hyra dessa kostar 5 000 kronor för studenterna i hyra men då ingår det även el, värme, internet, tv och hemförsäkring i totalpriset (Källa). Men det kanske det är värt då detta faktiskt är den mest innovativa lösningen på studentbostadsbristen någonsin.

”– Att bo i en ombyggd container låter kanske inte som svensk standard. Men vår byggteknik ger moderna och effektiva studentbostäder” läs mer här.

Något annat som är positivt med de okonventionella bostäderna är att de faktiskt är handikapsanpassade trots sin lilla yta. För kravet om tillgänglighet är nämligen något som Boverket står fast vid ska gälla även när man bygger studentbostäder. Anledningen till att man ens tog upp denna fråga till debatt för efter att regeringen bett om en utredning just om möjligheten att göra undantag från tekniska krav på tillgänglighet när det handlar om att bygga studentbostäder som har ett tidsbegränsat bygglov – vilket containerbostäderna har. Men efter noga övervägande fastställde man att den kostnadsbesparing som skulle göras inte uppväger den försvårning som en icke-anpassad bostad skulle utgöra för en person med funktionsnedsättning. Man ansåg helt enkelt att det inte fanns tillräckliga skäl för att att ändra plan- och bygglagen (Källa).